Tarieven

Er is geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig voor het maken van een afspraak.

Life Kosten*
Kennismaking gratis
1 sessie 85,-
Volwassenen pakket

6 sessies

500,-
Kind & Tiener pakket

8 sessies

650,-
Vervolg Kind & Tiener pakket

5 sessie

410,-
Loopbaan Kosten
Loopbaancoaching

7 bijeenkomsten

575,-
Sollicitatie en selectiecoaching

4 bijeenkomsten

330,-
Enneagramkleurentest

test en 1 bijeenkomst

175,-

* Deze kosten kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding door verzekeraar. 

De meeste verzekeraars vergoeden (een deel van) de behandeling. Dit is afhankelijk van welke aanvullende verzekering je hebt afgesloten. MindTracking is aangesloten bij beroepsvereniging BATC.  Erkenning door BATC betekent een keurmerk voor kwaliteit.

Deze kwaliteit wordt ook erkend door de zorgverzekeraars, dit betekent dat mijn begeleiding gedeeltelijk vergoed wordt wanneer je aanvullend verzekerd bent. Neem contact op met je zorgverzekeraar Je krijgt per keer een nota per mail, per post of direct mee. Die betaal je eerst zelf en kun je declareren bij je zorgverzekeraar.

BATC beroeps registratie nr: BR-02622

AGB zorgverleners code    : 90103984

AGB praktijkcode                : 9063321

Klacht- en Tuchtrecht nr.    : KB 1706.2213

Indien je een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, word je vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Bij latere annuleringen zijn wij helaas genoodzaakt de kosten van de behandeling bij je in rekening te brengen.

MindTracking werkt met het protocol van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.