Vergoedingen

De Belastingdienst biedt mogelijkheden in tegemoetkoming van studiekosten. Als er sprake is van een leertraject (je doet kennis op onder begeleiding of toezicht), kun je de kosten hiervan aftrekken van de belasting; je krijgt daardoor, afhankelijk van je inkomen, 30% tot 50% van de kosten terug van de belastingdienst. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie kijk op Belastingdienst

Een werkgever reserveert vaak een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Voor zzp-ers en andere zelfstandige ondernemers is coaching in veel gevallen fiscaal aftrekbaar in het kader van scholing. Voor de aftrekbaarheid dient er een verband te bestaan met een verbetering van de inkomenspositie of het verwerven van een nieuwe baan. Informeer voordat je met de coaching van start gaat bij je belastingadviseur of de belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden.